AMS OSIGURANJE A.D.O.

Ponuda osiguranja - Putno zdravstveno

“AMS Osiguranje” a.d.o. Vam poklanja 30% popusta na kupovinu polise Putnog zdravstvenog osiguranja putem WEBSHOP-a.

Ukoliko planirate put u inostranstvo, bez obzira na destinaciju, Vaš odmor učinićemo bezbrižnijim i sigurnijim ukoliko se pre odlaska na put obezbedite polisom Putnog zdravstvenog osiguranja. Putno zdravstveno osiguranje pokriva troškova lečenja i prevoza usled iznenadne bolesti ili nesrećnog slučaja za vreme privremenog boravka u inostranstvu. Zaključenjem polise Putnog zdravstvenog osiguranja, “AMS Osiguranje” a.d.o. preuzima brigu o Vašem zdravlju za vreme trajanja putovanja i Vi ste 24h osigurani.

Pozivom na broj telefona navedenog u polisi ili pokazivanjem polise u zdravstvenom centru, dobićete medicinsku pomoć u vidu:

 • ambulantnog i bolničkog lečenja kao posledice iznenadne bolesti ili nesrećnog slučaja do ugovorene obaveze
 • neophodnih lekova, zavoja i medicinsko tehničkih pomagala do ugovorene obaveze
 • neophodne dijagnostike do ugovorene obaveze
 • stomatoloških tretmana do 200€
 • medicinske pratnje
 • lekarskih saveta i upućivanje na lekare
 • prevoza osiguranika u zemlju prebivališta do 7.000€ u okviru ugovorene obaveze, kada se iz zdravstvenih razloga osiguranik ne može vratiti na način na koji je to nameravao
 • neophodnog prevoza osiguranika do zdravstvene ustanove radi lečenja, vozilom hitne pomoći do najbliže bolnice

U ponudi “AMS Osiguranje” a.d.o. nalaze se:

 • Individualno - samo za jednu osobu
 • Porodično - roditelji starosti do 71 godine i deca do 18. godine starosti
 • Turističko - ako se osigurava više osoba

Razredi opasnosti po geografskoj teritoriji:

 • RO1 - 30.000€ Evropa
 • RO2 - 10.000€ Azija i Afrika
 • RO3 - 30.000€ Australija i Okeanija, Novi Zeland, Japan, Kanada, Sjedinjene Američke Države

Poklanjamo Vam 20% popusta na iznos premije pri zaključenju polise Putnog zdravstvenog osiguranja u preko 250 poslovnica “AMS Osiguranje” a.d.o. širom Srbije.

Treba da znate

Putno zdravstveno osiguranje može zaključiti domaći ili strani državljanin koji ima prebivalište, odnosno prijavljen boravak ili stalno nastanjenje na teritoriji Republike Srbije.

Polisa postaje aktivna prelaskom državne granice, nakon isteka dvadesetčetvrtog časa dana koji je naveden kao početak trajanja osiguranja a ističe završetkom dvadesetčetvrtog časa dana koji je naveden kao datum prestanka osiguranja. Povratkom u zemlju, polisa putnog zdravstvenog osiguranja automatski prestaje da važi.

U slučaju promene datuma putovanja, neophodno je da kontaktirate osiguravajuću kuću i poništite postojeću polisu kako bi vam izdali novu.

Polisa mora biti zaključena pre početka putovanja u inostranstvo, i ne može se produžiti za vreme trajanja puta. Za zaključivanje polise potreban je na uvid pasoš, a premija se plaća u celosti. 

Putno zdravstveno osiguranje ne važi na teritoriji Srbije.

Stranim državljanima polisa putnog zdravstvenog osiguranja ne važi u zemlji tokom boravka u zemlji čiji su državljani ili gde imaju prijavljeno stalno mesto prebivališta, i u kojoj ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu.

Pre zaključivanja polise putnog zdravstvenog osiguranja važno je da se upoznate sa Uslovima osiguranja. link

Spremni za putovanje

Ukoliko na putovanje u inostranstvo krećete svojim vozilom, proverite da li sa sobom imate sva neophodna dokumenta:

INFO I POMOĆ: 0800 009 009