Osećaj sigurnosti je jedna od osnovnih ljudskih potreba. Zaštita imovine je ključni faktor za bezbednost i sigurnost, kako domaćinstva tako i održanja i razvoja poslovanja. Ukoliko znate da ste u vašem domu potpuno bezbedni, kao i da je imovina u vašem posedu zaštićena od nastanka štete, moći ćete da se posvetite lepim trenucima sa svojim najdražima. Često nismo svesni opasnosti koje nam mogu naneti ozbiljne finansijske posledice. Da li ste spremni da u jednom trenutku snosite celokupne troškove nastale štete?

Osiguranje imovine, po pravilu, spada u dobrovoljna osiguranja, koja štite od nastanka štete vašu pokretnu i nepokretnu imovinu. Ovo osiguranje karakteriše suma osiguranja koja mora biti realno utvrđena, u zavisnosti od vrednosti osiguranog predmeta. Jedna od najčešče zaključivanih vrsta osiguranja imovine je osiguranje domaćinstva.

Malo planiranja može Vam doneti mir i umanjiti strepnju od nastanka negativnih finansijskih posledica imovinske štete.

Predlažemo da brigu o Vašoj imovini prepustite profesionalnom i stručnom timu "AMS Osiguranje" a.d.o..

Preuzmite informacije za ugovarača osiguranja.

WEBSHOP