AMS OSIGURANJE A.D.O.

Prijava i status štete - Kako i gde prijaviti štetu

Nastalu štetu možete prijaviti na sledeći način:

- e-mail-om, gde se uputstva, zahtevi i ostala potrebna dokumentacija u vezi prijave i likvidacije šteta se nalaze na sajtu, u delu PRIJAVA I STATUS ŠTETE. Popunjena dokumentacija se dostavlja elektronski na adresu: [email protected]

- putem VIBER-a, pozivom i/ili slanjem dokumentacije na brojeve: +381 69 870 5152 / +381 69 870 3112. Upotrebom ovog načina, korisnici su u prilici da istovremeno razgovaraju i šalju dokumentaciju u elektronskom obliku koja se odnosi na prijavu i likvidaciju šteta, u formi slika ili drugih elektronskih dokumenata.

- telefonski, putem broja call centra 0800 009 009 ili na direktne brojeve:

Za prijavu štete na stvarima:

+381 11 308 49 87 / 308 49 88

Za prijavu štete na licima:

+381 11 308 49 62 / 308 49 74

- poštom, slanjem na adresu Društva, Ruzveltova 16, Beograd.

- lično, dolaskom u prostorije Društva, Tošin bunar 270đ od 8:00-15:30

- Informacije o statusu prijavljene štete, naši korisnici mogu elektronski proveriti na posebnom delu našeg sajta na linku https://www.ams.co.rs/status-stete/ , sa odgovarajućim parametrima za autentifikaciju koje su dobili prilikom prijave štete.
 

Kad nastane šteta na automobilu (AO i AK štete)

Ako se radi o oštećenju automobila, potrebno je da isti dovezete na pult Društva, da se slikaju oštećenja i uradi zapisnik o oštenju.

Kod težih oštećenja, ako automobil nije u voznom stanju, po dogovoru, procenitelj Društva će izaći na teren i izvršiti slikanje oštećene stvari.

Ne menjajte stanje oštećene stvari pre nego što procenitelj Društva izvrši procenu štete (slika oštećenu stvar).

Ako se šteta prijavljuje po Evropskom izveštaju (kod malih šteta) potrebno je da svi učesnici u štetnom događaju dođu u prostorije Društva da se izvrši upoređenje i slikanje vozila.

INFO I POMOĆ: 0800 009 009