Prilikom podnošenja odštetnog zahteva, neohodno je prikupite i dostavite svu relevantnu dokumentaciju u vezi nastale štete, a posebno:
 
1. Čitko popunjen i potpisan jedan od sledećih odštetnih zahteva
  • odštetni zahtev za utvrđivanje štete na životinjama (u .pdf i .docx formatu):
  • odštetni zahtev za utvrđivanje štete od požara i drugih sličnih opasnosti (u .pdf i .docx formatu):
  • odštetni zahtev za utvrđivanje štete od odgovornosti (u .pdf i .docx formatu):
  • odštetni zahtev za utvrđivanje štete od loma stakla (u .pdf i .docx formatu):
  • odštetni zahtev za utvrđivanje štete od loma mašina (u .pdf i .docx formatu):
  • odštetni zahtev za utvrđivanje štete od provalne krađe i razbojništva (u .pdf i .docx formatu):

2. Izjava o načinu nastanka štete (u .pdf i .docx formatu):
3. Lična karta podnosioca odštetnog zahteva
4. Polisa imovinkog osiguranja
5. Izjava o načinu isplate naknade štete sa naznakom kome se vrši plaćanje (u .pdf i .docx formatu):
6. Kopija kartice tekućeg računa

 

WEBSHOP