Obaveštavamo vas da je AMS Osiguranje a.d.o preduzelo neophodne mere da zaštiti zdravlje svojih klijenata i zaposlenih za vreme vanrednog stanja uzrokovanog pandemijom Corona virusa (COVID-19). AMS Osiguranje a.d.o u novonastalim okolnostima vanrednog stanja insistira da se prijava, procesi likvidacije i provere statusa šteta vrši udaljenim, odnosno elekronskim putem ili poštom i to:

- e-mail-om, gde se uputstva, zahtevi i ostala potrebna dokumentacija u vezi prijave i likvidacije šteta se nalaze na sajtu https://www.ams.co.rs/, padajući meni PRIJAVA ŠTETA. Popunjena dokumentacija se dostavlja elektronski na adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- putem VIBER-a, pozivom i/ili slanjem dokumentacije na brojeve: +381 69 870 5152 / +381 69 870 3112. Upotrebom ovog načina, korisnici su u prilici da istovremeno razgovaraju i šalju dokumentaciju u elektronskom obliku koja se odnosi na prijavu i likvidaciju šteta, u formi slika ili drugih elektronskih dokumenata.

- telefonski, putem broja call centra 0800 009 009 ili na direktne brojeve:

Za prijavu  štete na stvarima:

+381 11 308 49 87 / 308 49 88

Za prijavu štete na licima:

+381 11 308 49 62 / 308 49 74

- poštom, slanjem na adresu Društva, Ruzveltova 16, Beograd.

Zahtev je moguće i dalje podneti i lično u poslovnicama na uobičajen način popunjavanjem dokumentacije koja je pripremljena na pultu, uz jasna uputstva (a gde je posebna obezbeđena telefonska linija između klijenata i prijemnih referenata, u cilju maksimalnog izbegavanja kontakta). Podsećanja radi, u Beogradu adresa je Dunavska 27a na Dorćolu, dok se u drugim gradovima vozači obraćaju ovlašćenim proceniteljima Društva.

Snimanja oštećenja se i dalje vrši na adresi poslovnica, ukoliko je vozilo u voznom stanju, a ukoliko nije, terenski procenitelj izlazi na adresu na kojoj se nalazi vozilo.

Informacije o statusu prijavljene štete, naši korisnici mogu elektronski proveriti na posebnom delu našeg sajta na linku https://www.ams.co.rs/status-stete/ , sa odgovarajućim parametrima za autentifikaciju koje su dobili prilikom prijave štete.

Radno vreme, za ličnu prijavu šteta u poslovnicama, je prema trenutnim mogućnostima kretanja, od 08 do 14h, radnim danima.

 

WEBSHOP