Obaveštavaju se akcionari Društva koji su na dan 15.04.2019. godine (Dan dividende) bili vlasnici preferencijalnih akcija Društva, da se na osnovu Odluke Skuptšine akcionara o raspodeli dobiti Društva broj 01-478 od 25.04.2019. godine, vrši isplata dividende vlasnicima preferencijalnih akcija.

Detalje Obaveštenja o isplati dividende za 2018. godinu možete pogledati na sledećem linku: Obaveštenje o isplati dividende za 2018. godinu (08.10.2019)

WEBSHOP