FAQ / Često postavljana pitanja

Na koji način se može izvršiti prijava?

Prijava - provera statusa štete se može izvršiti unošenjem broja štete i pin koda u validnom formatu, nakon čega je potrebno označiti "Nisam robot" i kliknuti na "Proveri".

Kako se dobijaju parametri za proveru statusa?

Parametri za proveru statusa štete se mogu dobiti dvojako. Prilikom prijave štete na obrascu za dostavljenu dokumentaciju predmeta se nalazi broj predmeta i pin kod. Ukoliko je prilikom prijave navedena e-mail adresa, na e-mail će biti poslat mail sa potvrdom o uspešnoj prijavi i parametrima za proveru statusa, odnosno broj predmeta i pin kod.

Da li su informacije ažurne?

Zbog direktne povezanosti sa sistemom, informacije o šteti će biti automatski ažurirane tako da će naši klijenti uvek dobijati poslednje informacije o šteti.

Da li je moguće proveriti status putem mobilnih uređaja?

Web aplikacija je maksimalno optimizovana za mobilne uređaje kako bi klijentima pružila lakši i brži pregled.

Koje informacije mogu da očekujem prilikom prijave?

Prilikom prijave za pregled statusa štete korisnik može da uoči informacije koje su podeljene u tri sekcije. U Prvoj sekciji se nalaze osnovni podaci o šteti. Druga sekcija daje informacije o dokumentaciji klijenta, nedostajućoj ( navedena dokumentacija koje nedostaje za dalji proces ) ili ukazuje na kompletnost dokumentacije. Treća sekcija je struktuirana u vidu vremenske linije koja je podeljena u pet faza. Klikom na "i" koje se nalazi u nastavku naziva svake faze, možete dobiti detaljnije informacije o značenju faze. Svaka od faza može dati informaciju o datumu kompletiranja iste kao i o dodatnim napomenama.

Koji je pravilan format parametara za prijavu?

Broj predmeta može biti u sledećem formatu (primer) "***_00-0000-0-0/00", gde "***" predstavlja prvi deo broja predmeta koji zavisi od vrste obrasca i koji može da sadrži od dva do tri karaktera. Drugi deo broja predmeta "_00-0000-0-0" označava generički broj društva koji nastaje otvaranjem predmeta, može da sadrži minimum pet i maksimalno osam cifara. Treći deo broja predmeta "/00" označava godinu i sadrži dve cifre. Pin kod je kombinacija četiri cifara koji se generiše prilikom prijave štete.