AMS OSIGURANJE A.D.O.

Povrat razlike u premiji osiguranja od autoodgovornosti za korisnike AMS Osiguranja

AMS Osiguranje poziva sve svoje osiguranike koji su u periodu od 03.08.2022. do 25.08.2022. godine zaključili polisu osiguranja od autoodgovornosti da se obrate sa zahtevom za povrat dela premije.

Zahtev se može podneti:

  • Direktno na internet stranici Društva, klikom OVDE
  • Direktno u sedištu Društva, na adresi: Ruzveltova 16, 11000 Beograd
  • Putem pošte na adresu sedišta Društva: Ruzveltova 16, 11000 Beograd
  • Putem e-maila na adresu: [email protected]

U cilju efikasnosti postupka refundiranja novčanih sredstava svojim osiguranicima, AMS Osiguranje je organizovalo svoje procese, uz molbu da se dostavi:

  • Popunjen obrazac zahteva za povrat dela premije
  • Kopija polise osiguranja od autoodgovornosti
  • Očitana lična karta za fizička lica ili matični broj za pravna lica
  • Kopija platne kartice za fizička lica ili broj tekućeg računa za pravna lica

Obrazac zahteva za povrat dela premije se može preuzeti u sedištu Društva ili klikom OVDE.

AMS Osiguranje će refundaciju, odnosno povrat dela premije osiguranja, po prijemu kompletne dokumentacije, izvršiti u najkraćem roku.

Podaci o ličnosti prikupljeni ovim putem biće korišćeni samo u svrhu realizacije povrata dela premije osiguranja od autoodgovornosti, u skladu sa važećim propisima.

INFO I POMOĆ: 0800 009 009