AMS OSIGURANJE A.D.O.

Povrat razlike u premiji osiguranja od autoodgovornosti posredstvom JP "Pošta Srbije"

AMS Osiguranje nastavlja sa procesom isplate povrata dela premije klijentima - fizičkim  licima koja su u periodu od 03.08.2022. do 25.08.2022. godine ugovorili polise osiguranja od autoodgovornosti.

Svim osiguranicima koji nisu podneli zahtev za povrat dela premije osiguranja od autoodgovornosti do 27.09.2022. godine, novčana sredstva po osnovu povrata biće dostavljena posredstvom JP „Pošta Srbije“, putem Poštanske uputnice na adresu navedenu u polisi osiguranja od autoodgovornosti.

Sredstva će, u slučaju da klijent nije na navedenoj adresi u trenutku isporuke, biti na raspolaganju istog dana u filijali JP „Pošta Srbije“ navedenoj u Izveštaju o prispeću pošiljke, odnosno od sledećeg dana u bilo kojoj filijali JP „Pošta Srbije“ u narednih 30 dana od pokušaja isporuke.

AMS Osiguranje obaveštava da će svi zahtevi koji su upućeni zaključno sa 27.09.2022. godine biti obrađeni i realizovani uplatom na račun klijenta. S obzirom na to da se povrat novčanih sredstava preusmerava na JP „Pošta Srbije“, od dana 28.09.2022. godine podnošenje zahteva direktno na internet stranici Društva, direktno u sedištu Društva, putem pošte na adresu sedišta Društva ili putem email-a, više neće biti moguće.

INFO I POMOĆ: 0800 009 009