Usled vanrednog stanja proglašenog na teritoriji Republike Srbije i epidemije virusa COVID-19, obaveštavamo klijente da je radno vreme Društva radnim danima od 8 do 14 časova. U skladu sa preporukama nadležnih organa Republike Srbije, pozivamo klijente na odgovorno ponašanje tokom trajanja vanrednog stanja i ograničavanje kontakta samo na one neophodne. U tom smislu,  za sva pitanja u vezi sa zaključenjem i realizacijom ugovora možete nas kontaktirati elektronskim putem, slanjem upita na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., a nadležne službe će Vam odgovoriti u najkraćem roku. 

Za sve postojeće klijente - fizička lica koji imaju zaključen ugovor o kasko osiguranju ili ugovor o osiguranju imovine (domaćinstva), a koji su stariji od 65 godina ili su ostali bez prihoda, odnosno kojima su prihodi smanjeni usled situacije sa epidemijom virusa COVID-19, omogućeno je odlaganje plaćanja dospelih rata premije osiguranja za vreme trajanja vanrednog stanja na njihov zahtev, bez uračunavanja kamate za taj period, uz ostvarenje svih prava iz ugovora o osiguranju. Ukoliko ste zainteresovani za korišćenje ove mogućnosti, možete nas kontaktirati putem telefona, pozivom na 011 3084 900 ili putem e-maila This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..  Navedena pogodnost se ne odnosi na zaključenje novih ugovora o osiguranju, niti na obnovu ugovora.

Klijentima Društva koji imaju zaključen ugovor o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju za vreme boravka lica u inostranstvu i važeću polisu osiguranja, a koji iz razloga uvođenja mera tokom trajanja vanrednog stanja nisu u mogućnosti da se vrate u Republiku Srbiju, na njihov zahtev se može odobriti produženje važenja polise do povratka u Republiku Srbiju, uz plaćanje premije za taj period osiguranja.

AMS Osiguranje a.d.o.

WEBSHOP