Prilikom podnošenja odštetnog zahteva od odgovornosti prevoznika (CMR), neohodno je prikupite i dostavite svu relevantnu dokumentaciju u vezi nastale štete, a posebno sledeće:
 
 1. kopija polise osiguranja od odgovornosti prevoznika za robu prilikom transporta (CMR)
 2. odštetni zahtev potpisan od strane podnosioca zahteva
 3. zapisnik o uviđaju saobraćajne nezgode ili evropski izveštaj
 4. kopija saobraćajne dozvole oštećenog vozila i prikolice (koja je vršila prevoz robe)
 5. kopija lične karte odnosno izvod iz elektronske lične karte oštećenog (vozača)
 6. kopija vozačke dozvole lica koja su upravljala vozilom u trenutku nastanka štetnog događaja (odnosno vozača)
 7. ovlašćenje u slučaju da je u pitanju službeno vozilo ili ukoliko podnosilac zahteva nije vlasnik oštećene stvari
 8. kopija tahografa
 9. izjave učesnika u štetnom događaju
 10. fotografije oštećenog vozila (oštećene robe)
 11. zapisnik o utvrđivanju oštećenju (oštećene robe)
 12. tovarni list, (popunjen sve što je predviđeno važećim propisima i Uslovima osiguranja)
 13. specifikacija oštećene robe
 14. faktura za robu u prevozu
 15. izjava o načinu isplate naknade štete sa naznakom kome se vrši plaćanje
 16. kopija Izvoda iz APR-a i kopija kartona deponovanog potpisa
 17. kopija računa o izvršenim uslugama i kopija Izvoda da je plaćanje izvršeno
 18. kopija kartice tekućeg računa oštećenog (ukoliko se isplata vrši na račun fizičkog lica)
 19. punomoćje overeno kod nadležnog organa ukoliko se isplata vrši punomoćniku

Pored navedene, može se naknadno zahtevati dokumentacija za se utvrdi da je neophodna, o čemu se podnosilac zahteva mora pravovremeno obavestiti

WEBSHOP